majáky 14, křída a tuš na kartonu, 28x35 cm
tráva v písku, křída a tuš na kartonu, 35x28 cm
fragmenty trávy, akryl na plátně, 40x50 cm
červené kameny, akryl na plátně, 50x40 cm
červená stopa, akryl na plátně, 50x60 cm
jasná stopa, akryl na plátně, 30x30 c