mísa námořnická, šamot a porcelán, 54x38 cm
mísa 50, šamot a porcelán, r- 23 cm
mísa 26, šamot a porcelán, 27x27 cm
mísa termitů, šamot, 23x23 cm
mísa 54, šamot, 25x25 cm
mísa pramen, šamot a porcelán, 30x30 cm