stůl labyrint, šamot a porcelán, d 105 cm, v 45 cm
majáky, instalace, detail
maják 8, šamot, v 14 cm
maják  v pohybu, šamot, v 65 cm
ptáci 2, šamot, d 60 cm
nebeská brána, šamot, porcelán, kov, v 180 cm