mísa, šamot, 18x18 cm
mísa, šamot, r- 20 cm
mísa křížková, šamot a porcelán, 33x33 cm
maják kaktus1, šamot, v- 35 cm
mísa, šamot, r- 20 cm